PRIVACYBELEID

Op Boutallion, zijn we toegewijd aan het beschermen van uw privacy online. Wij waarderen dat u niet wilt dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt zonder onderscheid en dit beleid legt uit hoe we informatie verzamelen over u, wat we doen met het en welke controles u heeft.

Boutallion B.V. is de partij die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verzorgen van uw gegevens.

We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy online.

Wij waarderen dat u niet wilt dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt zonder onderscheid en dit beleid legt uit hoe we informatie verzamelen over u, wat we doen met het en welke controles u heeft. De website is eigendom van Boutallion B.V. welke verantwoordelijk is voor het verzamelen van de gegevens.

Onder de types van Persoonlijke Gegevens die Boutallion B.V. verzamelt, op zichzelf of via derden, zijn er: Cookies, Gebruiksgegevens, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, achternaam, stad, Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van onze service, geografische positie, adres, factuuradres en huisnummer.

Boutallion B.V. neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens de organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de eigenaar kunnen de gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten personen die belast zijn met de exploitatie van Boutallion B.V. (administratie, verkoop, marketing, juridische, systeemadministratie) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postvervoerders, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus), indien nodig, benoemd als Data Processors door de Eigenaar. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde van Boutallion B.V. worden aangevraagd.

De website van Boutallion B.V. maakt gebruik van Cookies.

Cookies bestaan uit delen van de code die in de browser zijn geïnstalleerd en die de eigenaar helpen bij het verlenen van de Service aan de hand van de beschreven doeleinden. Voor sommige doeleinden waarvoor cookies zijn geïnstalleerd, kan de gebruiker ook toestemming vragen.

Wanneer de installatie van cookies op toestemming is gebaseerd, kan deze toestemming op elk moment vrij worden ingetrokken. Gebruikers kunnen de voorkeuren voor cookies rechtstreeks vanuit hun eigen browser beheren en voorkomen dat bijvoorbeeld derden cookies installeren. Via browservoorkeuren is het ook mogelijk om cookies te verwijderen die in het verleden zijn geïnstalleerd, met inbegrip van de cookies die de oorspronkelijke toestemming voor de installatie van cookies door deze website kunnen hebben opgeslagen.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie vinden over het beheren van cookies in de meest gebruikte browsers op de volgende adressen: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kunnen gebruikers hun voorkeuren en intrekking van hun toestemming beheren door te klikken op de bijbehorende opt-out-link (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die worden verstrekt in het privacybeleid van de derde partij, of door contact op te nemen met de derde partij.

U moet in gedachten houden dat de indiening van informatie via het internet is nooit volledig veilig. We kunnen de veiligheid van informatie niet garanderen, terwijl het op doorreis is over het internet en een dergelijke onderwerping is op eigen risico. Het enige wat we kunnen doen is al onze redelijke inspanningen gebruiken om uw gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat wij een betrouwbare en veilige omgeving te behouden om uw gegevens te gebruiken. Het is raadzaam om uw browser te sluiten wanneer u klaar bent met uw gebruikerssessie om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens als u een gemeenschappelijke computer of een computer gebruikt in een openbare ruimte.

Boutallion B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door de gebruikers op deze pagina op te merken. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging die onderaan staat vermeld.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op de verwerking van activiteiten op basis van de toestemming van de gebruiker, verzamelt de eigenaar, indien nodig, nieuwe toestemming van de gebruiker.

Uw inzending van persoonlijke informatie via onze contactpagina wordt beheerst door onze Algemene Voorwaarden.

Vragen over het Privacybeleid moet worden verzonden naar ons op contact@boutallion.com