ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Genel şartlar ve koşullar Boutallion B.V.

Bu Boutallion B.V. Koşulları, Web Sitemize erişim ve kullanımın yanı sıra Web Sitemiz aracılığıyla yapılan tüm satışları yönetir.

 • Tanımlar
   1. Bu Koşullarda aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

  Hesap: Web sitemizdeki bir kullanıcı hesabı

  Boutallion: Boutallion B.V. (ayrıca "biz", "biz")

  Tüketici: Ticaret, işletme, zanaat veya meslek dışındaki amaçlarla hareket eden ve bu nedenle 7: 5 paragraf 1 BW'de (Hollanda Medeni Kanunu) atıfta bulunulduğu üzere satın alımı bir tüketici satın alımı olarak nitelendirilen bir Müşteri

  Müşteri: Web sitemizin bir kullanıcısı veya Ürünleri satın alan bir kişi (ayrıca "siz")

  Malzeme: Madde 10.4'te belirtilen anlama sahiptir

  Ürün:% s: Web sitemiz aracılığıyla veya başka bir yerde Boutallion tarafından satışa sunulan ürünler

  Koşullar Boutallion'un bu genel hüküm ve koşulları

  İnternet sitesi Boutallion'un www.boutallion.com adresindeki web sitesi ve tarafımızdan kullanılan diğer herhangi bir adres

 • Şartların Geçerliliği
   1. Web sitemizin kullanımı, bu Koşulların ve tüm yönergelerimizin ve kurallarımızın tam olarak kabul edildiği anlamına gelir. Bir hesap için kayıt olurken veya bir Ürün satın alırken, bu Koşullara tabi olmayı kabul ettiğinizi onaylamanız istenebilir.
   2. Boutallion, kendi takdirine bağlı olarak, bu Koşulları zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Revize edilmiş Koşulları web sitemizde yayınlayacağız ve herhangi bir değişiklik hakkında sizi e-posta ile bilgilendirebiliriz. Bir değişiklikten sonra web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, revize edilmiş Şartları tamamen kabul etmiş olursunuz.
   3. Web sitemiz öncelikle Tüketicilere yönelik olsa da, işletmelere satış yapmaktan mutluluk duyarız. Bir yandan Tüketiciler için diğer yandan diğer müşteriler için farklı şartların geçerli olması durumunda, bu açıkça belirtilir.
 • Hesap kaydı
   1. Hesabınız, kayıt işleminin başarıyla tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecektir. Bir Hesap için kayıt olurken doğru ve doğru bilgi vermelisiniz. Kaydınızdan sonra verdiğiniz bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, mesajlarımızı almanızı ve yanlışlıkla üçüncü şahıslarla iletişim kurmamamızı sağlamak için bizi bilgilendirmeyi kabul edersiniz.
   2. Hesabınızın size atfedilebilecek her türlü kullanımından veya şifrenizin sizin tarafınızdan korunmamasından yalnızca siz sorumlusunuz. Hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımından veya şifrenize erişimden şüphelenirseniz, bizi hemen bilgilendirmeyi kabul edersiniz.
   3. Hesap sayfanız aracılığıyla veya bir e-posta göndererek herhangi bir sebep göstermeksizin tamamen kendi takdirinize bağlı olarak Hesabınızı istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. support@boutallion.com
   4. Boutallion, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Hesabınızı iptal etme, Hesabınızı bloke etme ve Web Sitemize erişiminizi reddetme, kısıtlama veya askıya alma hakkına sahip olacaktır.
   5. Sizinle elektronik iletişim kanalları (e-posta, telefon ve metin mesajları dahil) aracılığıyla iletişim kurabiliriz. Belirli iletişim kanallarının kullanımının, ağ sağlayıcınız tarafından size uygulanan ücretlerle sonuçlanabileceğini ve bu tür ücretlerden sizin sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.
 • Ürünler ve bulunabilirlik
   1. Web sitemiz aracılığıyla tanıtılan "Boutallion" markalı ürünler, aksi belirtilmedikçe, en kaliteli malzemelerden ve tümü İtalya'da üretilmektedir.
   2. Web sitemizde bulunan Ürünler, mağazalarda bulunan ürünlerden bir seçkidir, ancak tüm mağazalar Web sitemizde bulunan tüm Ürünleri sunmayacaktır.
   3. Web sitemizde görüntülenen Ürünlerin resimleri gerçek görünümleriyle uyuşmayabilir. Bu nedenle, yalnızca Ürünlerin açıklamalarına ve Web Sitesinde belirtildiği gibi özelliklerine güveneceksiniz.
   4. Web sitemizde bulunan Ürünlerin miktarlarını ve türlerini herhangi bir zamanda sınırlama hakkımız saklıdır. Ürünlerin tarzı, modelleri ve renkleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
 • Fiyat:% s
    1. Web sitemizdeki Ürünlerin fiyatları euro cinsindendir ve Avrupa Birliği dahilindeki Müşteriler için geçerli olan tüm vergileri ve ücretleri içerir. Avrupa Birliği dışındaki satışlarla ilgili her türlü vergi ve harç Müşteri tarafından karşılanacaktır. Fiyatlar, Müşterinin talebi üzerine farklı para birimlerinde gösterilebilir, ancak Euro cinsinden ücretlendirilecektir. Teslimat masrafları Ürünlerin fiyatına eklenebilir ve sipariş formunda ayrıca belirtilecektir.
    2. Boutallion, Web Sitesinde gösterilen Ürünlerin fiyatlarının doğru olduğunu düzenli olarak onaylar, ancak hataların olmadığını garanti edemeyiz. Bir Ürünün fiyatlandırmasında bir hata tespit edilmesi durumunda, siparişi reddedebilir ve size Ürünü doğru fiyattan satın alma fırsatı sunabiliriz.
 • Siparişler ve kabul
    1. Bir Sipariş, seçilen Ürünleri satın almak için bir teklif teşkil eder ve yalnızca Boutallion, Müşteriye Siparişi kabul ettiğini bildirmişse ve siparişi uygulamaya başlarsa veya böyle bir bildirim gönderilmemişse, Siparişi uygulamaya başladıysa kabul edilmiş sayılır. .
    2. Müşteri için bir Sipariş, Boutallion'a gönderilir gönderilmez nihaidir; bu andan itibaren Müşteri, Boutallion'un önceden yazılı onayı olmadan Siparişi artık iptal edemez veya değiştiremez. support@boutallion.com.
    3. Boutallion, bir Siparişin veya bir kısmının kabulünü reddetmeyi veya geri çekmeyi seçebilir; bu durumda, Müşteri tarafından ödenmesi gereken bedel buna göre değiştirilecektir, örneğin aşağıdaki durumlarda:
     1. Ürünlerin veya Ürünler için kullanılan malzemelerin mevcut olmaması nedeniyle Sipariş veya bunun bir kısmı işlenemez;
     2. bildirilen veya şüphelenilen hileli veya yasa dışı faaliyetler; veya
     3. Müşteri, Boutallion ile önceki bir sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmemiştir.
    4. Bir Siparişin kabul veya reddini, Siparişte veya Hesabınızda bize vermiş olduğunuz e-posta adresi yoluyla göndereceğiz.
 • Ödeme
   1. Aksi kararlaştırılmadıkça Müşteri, Siparişi Boutallion tarafından sunulan ödeme seçeneklerinden biri aracılığıyla peşin ödeyecektir.
   2. Ödeme yükümlülüğünüzü zamanında yerine getirmezseniz, bizden önceden haber vermeksizin otomatik olarak temerrüde düşersiniz. Bu durumda, bize aylık% 1,5 faiz artı ödenmemiş fatura tutarının% 10'unu ve Sipariş başına minimum 200 € olmak üzere yargı dışı kurtarma masraflarını borçlusunuz.
   3. Boutallion’un önceden yazılı onayı olmadan, Müşteriler ödemeye mahsup, tazminat veya herhangi bir indirim uygulama veya ödemeyi askıya alma hakkına sahip değildir. Tüketiciler, yürürlükteki yasaların askıya almaya izin verdiği ölçüde ödemeyi askıya alabilir.
   4. Müşteri ürünleri tam olarak ödeyene kadar Boutallion, Ürünler karıştırılmış, işlenmiş veya aktarılmış olsa bile sipariş edilen Ürünlerin münhasır sahibi olarak kalır.
 • Sevkiyat ve iade
    1. Boutallion, Müşteri adına Ürünlerin sevkiyatını İtalya'daki atölyeden ve Müşteri tarafından talep edilmesi halinde nakliye sırasında Ürünlerin sigortasını temin edecektir. Aksi belirtilmedikçe, bu maliyetler Müşteriden tahsil edilecektir. Tüketiciye veya Tüketici tarafından görevlendirilen üçüncü bir kişiye teslim anında risk Tüketiciye geçer. Müşteri bir Tüketici değilse, risk teslim sırasında taşıyıcıya geçecektir.
    2. Ürünlerin doğası gereği teslimat süreleri gösterge niteliğindedir. Boutallion, Müşteriyi beklenen teslim tarihi hakkında düzenli olarak bilgilendirmek için çaba gösterir.
    3. Aksi belirtilmedikçe, Tüketiciler, Sipariş tarihinden itibaren Siparişin teslim tarihinden itibaren on dört güne kadar, Madde 6: 230o 1. fıkra b BW uyarınca belirlendiği üzere, siparişi geri çekme hakkına sahiptir. Sipariş geri çekilme anında gönderilmişse, iade gönderisinin masrafları Tüketici tarafından karşılanacaktır.
    4. Ürünün ölçüye göre yapıldığı veya bir Ürüne özel aksesuarlar eklendiği gibi Müşteri tarafından sağlanan şartnameler temelinde yapılması durumunda, Madde 8.3'te atıfta bulunulan hak geçerli olmayacaktır.
 • Şikayetler
   1. Bir Ürün ile ilgili şikayetler yazılı olarak e-posta adresine iletilmelidir. support@boutallion.com Müşteri tarafından alınmasından itibaren sekiz gün içinde veya gizli kusurlar durumunda, Müşterinin kusurlardan haberdar olmasından sonraki sekiz gün içinde. Belirtilen şartların dışında sunulan şikayetler kabul edilemez. Tüketiciyseniz, kusurun farkına vardıktan sonra iki ay içinde herhangi bir şikayette bulunmalısınız.
   2. Şikayet aldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede değerlendireceğiz. Örneğin, talebimiz üzerine Ürünü bize göndererek ve bize veya üçüncü taraf bir temsilciye tesislerinize erişim izni vererek bu konuda tam işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Tüketici olmadığınız sürece, iade gönderileri nakliye ücreti size aittir ve yalnızca önceden yazılı iznimizle izin verilir.
 • Fikri Mülkiyet Hakları
   1. Web Sitesi ve yazılım kodu ve tasarımı, bilgiler, resimler, ses, video ve ticari takdim dahil olmak üzere bu Web Sitesi ile ilgili tüm materyallerin yanı sıra Web Sitesi ve ticari markalar, alan adları, tasarımlar dahil olmak üzere bu materyaller ile ilgili tüm hakların olduğunu kabul edersiniz. , patentler ve telif hakkı, Boutallion veya lisans verenlerine aittir.
   2. Kayıtlı olsun veya olmasın, Web Sitesinde çoğaltılan tüm ticari markalar, ticari adlar, logolar ve diğer ayırt edici tasarımlar ve işaretler, Boutallion veya lisans verenlerinin ticari markaları veya hizmet markalarıdır.
   3. Boutallion'un önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir amaçla herhangi bir biçimde veya şekilde bu Web Sitesini, materyalleri kısmen veya tamamen çoğaltmak, yayınlamak veya kamuya sunmaya izin verilmez.
   4. Web sitemiz aracılığıyla veya başka herhangi bir yolla bize teklifler, fikirler, fotoğraflar veya başka herhangi bir içerik ("Materyal") göndererek bize telif hakkı içermeyen, münhasır olmayan, kalıcı ve dünya çapında çoğaltma hakkı verdiğinizi, Ticari amaçlarla Materyal'i tamamen veya kısmen yayınlamak, dağıtmak ve kullanıma sunmak.
   5. Materyalin, fikri mülkiyet hakları ve gizlilik yükümlülükleri dahil olmak üzere üçüncü şahısların kanun veya sözleşmeden doğan haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 • Web Sitemizin Kullanımı
   1. Web sitemiz diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Boutallion, bu tür web siteleri üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir ve bu tür web siteleri veya içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edemez.
   2. Diğer web sitelerine bağlantılar ve üçüncü tarafların bilgilerine, ürünlerine veya hizmetlerine yapılan atıflar, bu tür web sitelerinin, bilgilerin, ürünlerin veya hizmetlerin Boutallion tarafından onaylandığı anlamına gelmez ve bu şekilde yorumlanmamalıdır.
   3. Boutallion'un önceden yazılı izni olmaksızın bu Web Sitesini başka herhangi bir web sitesinde çerçevelemenize veya Web Sitesinin herhangi bir bölümüne veya bölümüne derin bağlantı kurmanıza izin verilmez.
 • Garantilerin hariç tutulması
   1. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Web Sitemiz, içerikleri ve hizmetleri "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" ücretsiz olarak sunulmaktadır.
   2. Boutallion, Web Sitesi, içeriği veya hizmetleriyle bağlantılı olarak, kesinti veya çalışma hatası olmaksızın her zaman kullanılabilir olacağı veya kötü amaçlı programlara karşı güvende olacağı veya herhangi bir amaca uygun olduğu konusunda hiçbir garanti vermez. ve bu tür garantileri açıkça reddeder.
   3. Boutallion, Web Sitesi aracılığıyla sunulan bilgilerin doğruluğunu veya bu bilgilerin hatasız veya eksik olmadığını garanti edemez. Bu nedenle Boutallion'un bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Boutallion, Web Sitesinin içeriğini herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir yükümlülük olmaksızın güncelleme veya düzeltme hakkını saklı tutar.
   4. Ürünler ile ilgili tavsiyelerimize uyulmamasından veya yanlış kullanım, yetersiz veya hatalı bakım veya işlemden ve normal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan veya Ürünlerde meydana gelen hasarlardan herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz.
 • Yükümlülük
    1. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Web Sitemizin kullanımından kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan olası zararlardan bizi, lisans verenlerimizi, hizmet sağlayıcılarımızı, acentelerimizi, memurlarımızı veya yöneticilerimizi hiçbir şekilde sorumlu tutmamayı taahhüt ediyorsunuz.
    2. Ürünler, Web Sitemiz veya tarafımızdan sağlanan diğer hizmetler ile ilgili olarak sizin veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan sorumlu olmayacağız. Tüketici iseniz, sorumluluğumuz hasarın ilgili olduğu Sipariş miktarı ile sınırlı olacaktır.
    3. Bu Koşullarda atıfta bulunulan sorumluluk sınırlamaları, hasarın doğrudan bizim tarafımızdan kasıtlı bir niyet veya ciddi ihmalin sonucu olması durumunda geçerli olmayacaktır.
    4. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Boutallion'u ve iştiraklerini ve iştiraklerini ve ilgili memurlarını, temsilcilerini, ortaklarını ve çalışanlarını makul avukatlar da dahil olmak üzere herhangi bir kayıp, sorumluluk, iddia veya talepten zarar görmeden tazmin etmeyi ve tutmayı kabul edersiniz. Bu Koşulların ihlalinden kaynaklanan veya bu Koşulları ihlal ederek Web Sitesini kullanmanız nedeniyle herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yapılan ücretler veya ilettiğiniz herhangi bir Materyal üçüncü bir tarafa karşı sorumluluğumuza neden olursa.
 • Çeşitli
   1. Bu Şartların bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz olduğu kanıtlanırsa, Şartların geri kalan hükümleri tamamen uygulanabilir olmaya devam edecek ve Boutallion'un geçersiz hükmü orijinal hükmün amacını ve etkisini alan bir hükümle değiştirmesine izin verilecektir. mümkün olduğunca dikkate alın.
   2. Bu Koşullara Müşteri tarafından önerilen herhangi bir ekleme veya değişiklik, yalnızca Boutallion ve Müşteri arasında yazılı olarak karşılıklı olarak mutabık kalınması halinde geçerlidir.
   3. Boutallion, yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmedeki herhangi bir gecikme veya başarısızlık nedeniyle, bu tür bir gecikme veya başarısızlığın makul kontrolü dışındaki bir nedenden kaynaklandığı ölçüde, bu Koşulları veya herhangi bir Siparişi ihlal ettiği kabul edilmeyecektir. personelin veya bir alt yüklenici veya tedarikçinin hastalığı nedeniyle.
   4. Aktif veya pasif olsun, Boutallion'un haklarının veya bu Şartların ihlaline karşı harekete geçme konusundaki ihmali, bu tür herhangi bir ihlalin kabulü veya hoşgörüsü olarak değerlendirilemez.
 • Uygulanacak hukuk, yetkili mahkeme
   1. Bu Koşullar ve bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan diğer tüm sözleşme ilişkileri, ikamet ettiğiniz yerin geçerli zorunlu yerel mevzuatı kapsamında aksi belirtilmedikçe, Hollanda yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır.
   2. Bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan tüm anlaşmazlıklar veya bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan diğer sözleşmesel ilişkiler, Rotterdam yetkili mahkemesinin münhasır yargı yetkisine sunulacaktır. Tüketici iseniz, uyuşmazlığın kanunen yetkili olacak mahkeme tarafından karara bağlanması hakkına sahipsiniz. Bu hakkı kullanmak isterseniz, anlaşmazlığı Rotterdam yetkili mahkemesine sunduktan sonra bir ay içinde bize bu konuda bilgi vereceksiniz.

  Bize Ulaşın

  Şartlar ve Koşullarımız hakkında daha fazla bilgi için, sorularınız varsa veya bir şikayette bulunmak isterseniz lütfen bizimle e-posta yoluyla: support@boutallion.com veya aşağıda verilen bilgileri kullanarak posta yoluyla iletişime geçin:

  Westplein 11,
  3016 BM Rotterdam,
  Hollanda

  Son Güncelleme - 04/09/2020